Būvniecības digitalizācijas konference 2021

Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācija (BūvID) sadarbībā ar Latvijas būvniecības nozares vadošajiem uzņēmumiem BIM jomā 2021.gada 15. aprīlī, Rīgā organizē tiešsaistes Būvniecības digitalizācijas konferenci 2021. Konferences mērķis ir veidot Latvijas publiskā un privātā sektora diskusiju ar ārzemju ekspertiem, lai demonstrētu BIM pielietošanas izšķirošo lomu projektēšanas un būvniecības procesā, investīciju projektos,  inovāciju jaunradē un jaunas biznesa pieejas radīšanai būvniecības nozarē.

BIM ir rīks, kā padarīt uzņēmumu konkurētspējīgu, mērķtiecīgi izveidot jaunus, inovatīvus pakalpojumus un plānot investīciju atdevi. Latvijā BIM obligāta lietošana publiskajos iepirkumos sākas ar 2025.gadu. Šobrīd iepirkumos parādās prasības pēc digitālām kompetencēm, bet uzņēmumi nekvalificējas BIM prasību izpildei un tiek izslēgti no projekta īstenošanas, tādēļ pieaug interese par BIM tehnoloģiju apguvi.

ORGANIZĒ:
https://buvid.lv/

INFORMATĪVAIS ATBALSTĪTĀJS:

ATBALSTĪTĀJI:


https://akmensnami.lv/


 .