Konferences programma

Būvniecības digitalizācijas konference 2021

2021.gada 27./28. oktobrī

Klātienē/ Tiešsaistē

Moderatori: J. Berķis un I. Adlersbergs (BūvID)

Runātāji tiks pievienoti drīzumā!


27.oktobris

ORGANIZATORU ATKLĀŠANAS UZRUNAS

09:30 – 10:00

Reģistrācija un rīta kafija

10:00 – 10:10

Ievadrunas

INFRASTRUKTŪRA

šajā sadaļā tiks runāts par BIM pielietošanu būvlaukumā, infrastruktūras objektu digitalizāciju, kā arī BIM apsaimniekošanā

10:10 – 11:25

3 Prezentācijas

Pauze (11:25 – 11:30)

11:30 – 12:10

Paneļdiskusija

Pauze (12:10 – 12:20)

12:20 - 13:00

Praktiskā darba grupa

Pusdienu pauze (13:00 – 13:30)

DROŠĪBA

šajā sadaļā tiks runāts par BIM darba drošību

13:30 – 14:45

3 Prezentācijas

Pauze (14:45 – 14:50)

14:50 – 15:30

Paneļdiskusija

Pauze (15:30 – 15:40)

15:40 – 16:20

Praktiskā darba grupa

16:20-16:30

Nobeigums28.oktobris

ORGANIZATORU ATKLĀŠANAS UZRUNAS

09:30 – 10:00

Reģistrācija un rīta kafija

10:00 – 10:10

Ievadrunas

IZGLĪTĪBA

šajā sadaļā tiks runāts par BIM maģistru programmu nepieciešamību, BIM speciālista izglītību, BIM pirmā līmeņa profesionālajā izglītībā un augstākajā izglītībā

10:10 – 11:25

3 Prezentācijas

Pauze (11:25 – 11:30)

11:30 – 12:10

Paneļdiskusija

Pauze (12:10 – 12:20)

12:20 - 13:00

Praktiskā darba grupa

Pusdienu pauze (13:00 – 13:30)

ILGTSPĒJA

šajā sadaļā tiks runāts par to, kā BIM var palīdzēt būvēt zaļāk un kā veidot ilgtspējīgu būvniecību

13:30 – 14:45

3 Prezentācijas

Pauze (14:45 – 14:50)

14:50 – 15:30

Paneļdiskusija

Pauze (15:30 – 15:40)

15:40 – 16:20

Praktiskā darba grupa

16:20-16:30

NobeigumsORGANIZĒ:

INFORMATĪVAIS ATBALSTĪTĀJS:

ATBALSTĪTĀJI:


 .