Organizatori

 

Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācija ir sabiedriska, nevalstiska organizācija, kura dibināta 2016. gada rudens sākumā. Asociācija apvieno sevī pieredzējušus profesionāļus būvniecības un tehnoloģiju nozarē, kas saprot būvniecības procesa grūtības un problēmas un spēj rast tām risinājumus. Biedrība strādā atbilstoši tās vērtībām un noteiktajiem mērķiem. Biedrības misija ir attīstīt būvniecības industriju, ieviešot un apmācot nozari pielietot jaunus digitalizācijas procesus un tehnoloģijas, tādā veidā uzlabojot darba un darbinieku efektivitāti, darba organizācijas struktūru un visu jomu kopumā.

 https://www.lvs.lv/

Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija SIA „Latvijas standarts” (LVS) veicina Latvijas konkurētspēju, cilvēka dzīvības, veselības un vides aizsardzību, nodrošinot sabiedrību ar ticamu standartizācijas informāciju un radot priekšnoteikumus Latvijas dalībai Eiropas un starptautisko standartu izstrādē. LVS darbojoties saskaņā ar standartizācijas pamatprincipiem, izvirzītajiem mērķiem, izstrādātajām procedūrām un, balstoties uz motivētu un kvalificētu personālu un sakārtotu darba vidi, pastāvīgi izvērtē procesu efektivitāti, paaugstinot klientu apmierinātību un sniegto produktu un pakalpojumu kvalitāti.

INFORMATĪVAIS ATBALSTĪTĀJS:

ATBALSTĪTĀJI:


https://akmensnami.lv/ .