Organizatori

 

Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācija ir sabiedriska, nevalstiska organizācija, kura dibināta 2016. gada rudens sākumā. Asociācija apvieno sevī pieredzējušus profesionāļus būvniecības un tehnoloģiju nozarē, kas saprot būvniecības procesa grūtības un problēmas un spēj rast tām risinājumus. Biedrība strādā atbilstoši tās vērtībām un noteiktajiem mērķiem. Biedrības misija ir attīstīt būvniecības industriju, ieviešot un apmācot nozari pielietot jaunus digitalizācijas procesus un tehnoloģijas, tādā veidā uzlabojot darba un darbinieku efektivitāti, darba organizācijas struktūru un visu jomu kopumā.

Latvijas standarts (LVS) ir nacionālā standartizācijas institūcija, kas īsteno valsts politiku standartizācijas jomā, kā arī uztur un attīsta standartizācijas sistēmu kvalitātes infrastruktūras nodrošināšanai valstī. Ikdienā LVS atbalsta nozaru ekspertu dalību standartizācijā, nodrošina nacionālo standartu izstrādi, Eiropas un starptautisko standartu adaptēšanu, kā arī standartu fonda uzturēšanu un informācijas izplatīšanu par standartiem. LVS ir viens no koordinatoriem nacionālajā BIM ceļa kartē iekļauto pasākumu īstenošanai.
ATBALSTĪTĀJI:

INFORMATĪVIE ATBALSTĪTĀJI: