Būvniecības digitalizācijas konference 2020

Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācija (BūvID) sadarbībā ar Latvijas būvniecības nozares vadošajiem uzņēmumiem BIM jomā 2020.gada 22.oktobrī, Rīgā organizē tiešsaistes Būvniecības digitalizācijas konferenci 2020. Konferences mērķis ir veidot Latvijas publiskā un privātā sektora diskusiju ar ārzemju ekspertiem, lai demonstrētu BIM pielietošanas izšķirošo lomu projektēšanas un būvniecības procesā, investīciju projektos,  inovāciju jaunradē un jaunas biznesa pieejas radīšanai būvniecības nozarē.

BIM ir rīks, kā padarīt uzņēmumu konkurētspējīgu, mērķtiecīgi izveidot jaunus, inovatīvus pakalpojumus un plānot investīciju atdevi. Latvijā BIM obligāta lietošana publiskajos iepirkumos sākas ar 2025.gadu. Šobrīd iepirkumos parādās prasības pēc digitālām kompetencēm, bet uzņēmumi nekvalificējas BIM prasību izpildei un tiek izslēgti no projekta īstenošanas, tādēļ pieaug interese par BIM tehnoloģiju apguvi.

Konference sastāvēs no trīs daļām, kuras veltītas šādām galvenajām tēmām: BIM ietekme uz projektēšanas un būvniecības izmaksām, BIM ietekme uz ekspluatācijas izmaksām un BIM ietekme inovāciju radīšanā. Plānots, ka konferencē uzstāsies  vietējie un ārzemju eksperti, lai  veidotu starptautisku ekspertu kontaktu tīklu. Konferencē piedalīsies 70 klātienes un 300 tiešsaistes dalībnieki.

Ja Jūs ieinteresējusi konferences tēma, ir iespēja konferenci atbalstīt finansiāli vai uzstāties ar aktuālu BIM tēmu, sazinieties ar Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijas vadītāju Jāni Berķi (janis@buvid.lv, (+371) 29211581) vai konferences koordinatori Neldu Elsiņu (nelda.elsina@inbox.lv, (+371) 26450388), kā arī lūdzam popularizēt konferences informāciju savos mārketinga kanālos.

Informāciju par atbalsta iespējām sponsoriem skatīt te.

 .