Jaan Saar (Igaunijas Ekonomikas un komunikāciju ministrijas digitālās būvniecības departamenta vadītājs)

  • Jans ir vadījis procesus IT un būvniecības nozarē vairāk nekā 15 gadus.
  • Viņš pievienojās publiskajam sektoram 2018. gadā ar mērķi digitāli pārveidot būvniecību Igaunijā.
  • Pašlaik viņš darbojas pie "e-būvniecības platformas" izstrādes, kas nodrošinās digitālo infrastruktūru datu koplietošanai.
  • Viņš ir arī ES BIM darba grupas vadības komitejas un buildingSMART direktoru padomes loceklis.
 .