Tiit Hion (Izpilddirektors Hades Geodeesia, Digitālā Būvniecības klāstera valdes loceklis, Igaunija)

  • Tiits Hions būvniecības tirgū darbojas kopš 1991.gada.
  • Tajā laikā viņš kopā ar partneriem nodibināja vienu no pirmajiem privātajiem mērniecības uzņēmumiem Igaunijā - Hades Ltd. Viņa privātā prakse ir attīstījusies, piedāvājot ievērojamu pozicionēšanas pakalpojumu un kompetenču klāstu. Viņš ir aktīvi darbojies dažādos amatos, sākot no mērnieka un beidzot kā biznesa vadītājs dažādos uzņēmumos. Bizness ir paplašinājies līdz starptautiskam līmenim 1998. gadā, kad kopā ar Latvijas partneriem tika izveidoti kopuzņēmumi, kas pazīstami ar HadLat zīmolu.
  • Tīts Hions ir devis ieguldījumu mērnieku kopienas attīstībā, 6 gadus būdams Igaunijas Mērnieku asociācijas valdes loceklis.
  • Misijas vadīts, lai mainītu būvniecības nozari un sabiedrību kopumā, viņš 2015. gadā pievienojās Digitālās būvniecības klasterim. Kopš 2017. gada viņš ir ievēlēts klastera valdē. Viņa galvenā atbildība un darbības klasterī ir sadarbība un darbību koordinēšana ar valdību. Galvenie centieni ir ieviest IPD / alianses iepirkumu modeļus būvniecības vērtību ķēdē, kas rada lielu ietekmi uz kultūras izmaiņām vērtību ķēdē un vislabāko garantiju jauninājumiem.

 .