Jānis Goldmanis (ALTO 4.0 R&D projektu vadītājs, Latvija)

  • Iegūtā pieredze dzelzsbetona un metāla konstrukciju projektēšanā kā inženierim tagad tiek izmantota, lai meklētu iespējas automatizēt inženieru ikdienas darba procesus.
  • Pašlaik viņš strādā pie Tekla Structures adaptācijas fasādēm un Rhino/Grasshopper integrēšanas inženieru ikdienā.

 .