Dmitrijs Kots

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” vecākais attīstības projektu vadītājs

  • Vairāk nekā 10 gadu praktiskā pieredze NĪ attīstības un infrastruktūras projektu vadībā.
  • Piedalās VNĪ BIM prasību dokumentācijas izstrādē.
  • VNĪ darba grupas vadītājs BIM procesu ieviešanai uzņēmumā.
  • Darba pienākumos ietilpst pilna cikla būvniecības projektu vadība, no idejas attīstības līdz nodošanai pārvaldībā un lietošanā, iekaitot finansējuma piesaisti, iepirkumu vadību, pakalpojuma izpildītāju darba kontroli un projekta darba grupas vadību.
  • Ekonomikas ministrijas izveidotās BIM ieviešanas koordinācijas darba grupas dalībnieks.
  • Projekta “Prokuratūras iestāžu izvietošanas optimizācija Aspazijas bulvārī 7, Rīgā” vadītājs, kura ietvaros tiek īstenots pirmais VNĪ BIM pilotprojekts.
  • Piedalījies vairākos ar BIM jomu saistītās konferencēs, mācību kursos un pieredzes apmaiņas pasākumos Latvijā un ārzemēs. .