Kitija Gruškevica

VAS "Valsts Nekustamie īpašumi" valdes locekle.

  • Atbildības joma VNĪ – attīstības projektu pārvaldība. Pēdējos desmit gados strādājusi vadošajos amatos Latvijas augstākās izglītības iestādēs, kur cita starpā bijusi atbildīga par infrastruktūras attīstības un nekustamo īpašumu jomām. No 2013.gada līdz 2016.gadam Gruškevica bija Latvijas Universitātes (LU) Rektora vietniece infrastruktūras attīstības jautājumos, Infrastruktūras departamenta direktore, projekta vadītāja, senatore un stratēģijas komisijas locekle, finanšu un budžeta komisijas locekle.Gruškevicas vadībā tika pabeigts LU Torņkalna korpusa “Build & Design” I kārtas projekts tam paredzētajā termiņā un budžetā, veiksmīgi pabeigta nākamo kārtu stratēģiskā plānošana un iepirkuma procedūra būvniecības II kārtai. Tāpat Gruškevica izstrādāja LU nekustamo īpašumu piecu gadu attīstības plānu un optimizēja LU apsaimniekošanas izdevumus.
  • Gruškevica ir saņēmusi Ministru kabineta atzinības rakstu “Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas izglītības un zinātnes infrastruktūras modernizēšanā un attīstībā”.

 .