Ēriks Vītols

SIA “BIM Solutions”  valdes priekšsēdētājs, praktizējošais BIM Menedžeris.

  • Ieguvis profesionālo grādu kā būvinženieris no Rīgas tehniskās Universitātes (studiju laikā mācījies arī Dānijā Erasmus programmas ietvaros).
  • Ieguvis Starptautisku MBA grādu vadības zinībās ar finanšu specialitāti no Rīgas Biznesa Skolas.
  • Ieguvis sertifikātu c# programmēšanas valodā.
  • Vairāku gadu praktiska pieredze ‘design-build’ projektu realizācijā.
  • Aktīvi darbojos pie Latvijas tirgus izglītības (konsultācijas, semināri, apmācības, mācībspēku atbalsts, tematisko rakstu sastādīšana, darbs ar medijiem u.c. ar tirgus BIM izglītību saistītās aktivitātes) BIM jomā jau no 2014. gada.


 .