Edmunds Valantis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks.

  • Kopš 2016. gada Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieka būvniecības un mājokļu jomā amatā uzsācis ievērojamu mājokļu un būvniecības vides pārveidi Latvijā - īres regulējuma  pilnveidi risku mazināšanai un ātrākai strīdu risināšanai, atbalsta modeļu pilnveidi un izstrādi mājokļu pieejamības veicināšanai, uzsācis Padomju laikā veidotā mājokļu fonda tehniskā stāvokļa izvērtēšanu, ēnu ekonomikas mazināšanu būvniecībā, tai skaitā elektroniska darba laika ieviešanu būvobjektos un ģenerālvienošanās ieviešanu minimālā atalgojuma celšanai būvniecībā, kā arī ieviesis elektronisku būvniecības procesu Latvijā.
  •  Ekonomists, 2002. gadā ar izcilību pabeidzis Antverpenes universitātes Transporta un Jūrlietu vadības institūtu Beļģijā, kur ieguva maģistra grādu. No 2007. gada vadījis Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības fondu ieviešanas departamentu, būdams tieši atbildīgs par Eiropas Savienības fondu programmu izstrādi un ieviešanu saistībā ar uzņēmējdarbības veicināšanu un energoefektivitāti.


 .