Būvniecības digitalizācijas konference:

BIM ceļa kartes ieviešana Latvijā

2019.gada 23.oktobrī

Latvijas Universitātes Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, Rīgā

Konferences programma

Moderatori: J.Berķis un I.Adlersbergs (BūvID)

 
 Organizatoru atklāšanas uzrunas

                                                    08:30 – 09:30                                    Reģistrācija un rīta kafija
 09:30 – 09:40 Ievadruna (Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks)  
 09:40 – 09:50 Ievadruna (Kitija Gruškevica, VAS “Valsts Nekustamie īpašumi” valdes locekle)  
 09:50 – 10:00 Ievadruna (Jānis Berķis, Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijas valdes priekšsēdētājs, biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" BIM kursa autors, uzņēmuma ITED un starptautisku BIM projektu vadītājs)
 
 BIM Prasības Latvijā
Aktuālās BIM prasības būvniecības projektos Latvijā, līdzšinējā pieredze un nākotnes attīstība
 10:00 – 10:20BIM process būvniecībā: BIM Latvijā (Jānis Kreics, Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijas valdes loceklis)
BIM procesa nepieciešamība, projekta posmi, BūvID biedru pieredze darbā ar BIM projektiem Latvijā. Galvenie izmērītie ieguvumi, mācības un izaicinājumi turpmākai BIM ieviešanai Latvijā.
 10:20 – 10:40Vēsturiskās pēctecības un moderno būvniecības iespēju apvienojums (Kitija Gruškevica, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes locekle)
Centralizētā prokuratūras ēka Aspazijas bulvārī 7 ir pirmais pilotprojekts, kurā VNĪ izmanto mūsdienīgo BIM tehnoloģiju, kas palīdz identificēt nepilnības, ļaujot savlaicīgi novērst kļūdas, kontrolēt termiņus un izmaksas. VNĪ dalīsies pieredzē ar projekta attīstības gaitu un izaicinājumiem, kā arī iepazīstinās ar uzņēmuma nākotnes plāniem, turpmāk ieviešot BIM visos iepirkumos.
 10:40 – 11:00BIM standartizācija starptautiskā un Eiropas līmenī (Dainis Matulis, SIA ”Latvijas standarts” sadarbības projektu vadītājs)
BIM ieviešanas ceļa karte, BIM e-apmācību materiāli, pētījums par BIM ieviešanas izmaksām būvniecības pasūtītāju, projektēšanas un būvniecības uzņēmumos, Eiropas un nacionālās standartizācijas aktualitātes BIM jomā.
 11:00 – 11:30 Kafijas pauze
 
 Latvijas stāsti un pieredze BIM pielietošanā
Dažādu būvniecības nozares jomu pārstāvji dalās līdzšinējā pieredzē par BIM procesa izmantošanu, ieguvumiem un izaicinājumiem
 11:30 – 11:50BIM ieviešana arhitektūrā, izmantošanas priekšrocības un pieredze (SIA “Sarma & Norde” vadītājs, arhitekts Jānis Norde un projektu vadītājs, arhitekts Mārtiņš Rikards)
BIM rīku iespējas arhitektūrā, pieredze ar to ieviešanu ikdienas darbā – ar kādiem izaicinājumiem nācās saskarties, kādi ir šā brīža izmērāmie ieguvumi arhitektiem gan no dalības BIM projektos, gan arī jaunāko tehnoloģiju izmantošanas tradicionālajos projektos.
 11:50 – 12:10BIM sniegtās iespējas būvkonstrukciju projektēšanā (Artūrs Neiburgs, SIA “SITERA” valdes loceklis un attīstības projektu direktors)
Būvkonstrukciju projektēšana BIM vidē, pieredze līdzšinējos projektos, ieguvumi projektētājiem un informācijas apmaiņa. Projektu kvalitāte BIM ietvaros.
 12:10 – 12:30Inženiertīklu projektēšana BIM vidē, pieredze un izaicinājumi (Renārs Millers, SIA “O3FM” tehniskais direktors)
Latvijas inženiertīklu projektētāju pieredze darbā ar BIM projektiem un izaicinājumi. Sadarbība ar citu būvniecības disciplīnu dalībniekiem. Darbs ar kolīzijām projektēšanas stadijā un tā ietekme uz būvniecības procesu. 
 12:30 – 12:50Ēku būvniecība: Būvuzņēmumu pieredze Būvprojektā, kurā pielietoti BIM procesi (SIA “Merks” būvdarbu vadītāja Dārta Ļaudaka)

BIM projekti būvniecības stadijā – būvuzņēmēju līdzšinējā pieredze, salīdzinājums ar tradicionālajiem projektiem, 4D izmantošanas pamatojums. Iespējas nākotnes projektos. Darba procesu organizēšana.

 12:50 – 13:10Pirmie soļi BIM parametriskās programmēšana izmantošanai tiltu un viaduktu projektēšanā (Mikus Cīrulis, SIA “Vektors-T” būvkonstrukciju inženieris)
BIM izmantošana civilajā būvniecībā. Izaicinājumi ar informācijas pieejamību un analīzi. Pirmie soļi InfraBIM. Priekšnosacījumi Latvijas infrastruktūras projektēšanas nozares uzņēmumiem, lai veiksmīgi uzsāktu dalību BIM projektos.
 13:10 – 13:30Būvkonstrukciju projektēšana BIM projektu ietvaros (Kaspars Kurtišs, Latvijas Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas valdes loceklis, SIA “K-Forma” valdes priekšsēdētājs)
Līdzšinējā pieredze, praktiski piemēri no realizētajiem projektiem, ieguvumi projektētājiem un būvniekiem.

 
Pusdienas (13:30 – 14:30)

 14:30 – 14:50BIM + ERP - pilnvērtīga BIM modeļa izmantošanu uzņēmuma resursu plānošanā (Jānis Goldmanis, AS “UPB” attīstības projektu vadītājs)
UPB uzņēmuma pārstāvji dalīsies pieredzē, ieviešot BIM digitālos rīkus savā ikdienas darbā un izstrādājot savu unikālo digitālo rīku Alto 4.0, kas īpaši piemērots uzņēmuma specifikai un vajadzībām.
 14:50 – 15:10Integrētā nekustamo īpašumu attīstīšana (SIA “Bonava Latvija” BIM nodaļas vadītājs Kristaps Ritvars Ronis un biznesa vienības virtuālās projektēšanas un būvniecības (VDC) nodaļas vadītājs Artūrs Gorenko)
VDC tehnoloģiju izmantošana būvniecības industrijā, izejot visu nekustamā īpašuma attīstības ciklu. Kādus ieguvumus tās nes un kādas pārmaiņas tās pieprasa? Bonava Latvija dalās ar savu pieredzi BIM ieviešanā. 
15:10 – 15:40
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” izstrādāto BIM prasību prezentēšana (Dmitrijs Kots, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” vecākais attīstības projektu vadītājs)
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pārstāvji skaidros būvniecības procesa dalībniekiem, kā tiks piemērotas VNĪ izstrādātas BIM vadlīnijas, kā tiks vērtēta pretendenta atbilstība BIM prasībām publiskajos iepirkumos, kam jāpievērš uzmanība, lai izmantotu BIM sniegtos ieguvumus un sasniegtu plānoto rezultātu.

Atbildes uz interaktīvajiem jautājumiem.
 
 Konferences kopsavilkums 
(15:40 – 16:00) .