Organizatori

 Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ekonomiskās politikas jomā. Ministrija izstrādā un īsteno tautsaimniecības struktūrpolitiku, kā arī rūpniecības, būvniecības, enerģētikas, tūrisma, ārējo ekonomisko, iekšējā tirgus (precēm un pakalpojumiem), uzņēmējdarbības attīstības, investīciju, patērētāju tiesību aizsardzības politiku un citu politiku normatīvajos aktos noteiktajās jomās.
 Latvijas standarts ir nacionālā standartizācijas institūcija, kas īsteno valsts politiku standartizācijas jomā, kā arī uztur un attīsta standartizācijas sistēmu kvalitātes infrastruktūras nodrošināšanai valstī. Institūcija piesaista un apvieno dažādu nozaru ekspertus zināšanu un tehnoloģiju pārnesei ar mērķi veicināt valsts spēju saglabāt modernas un uz attīstību vērstas sabiedrības iezīmes, nezaudējot tās konkurētspēju un izaugsmes perspektīvas. Ikdienā Latvijas standarts atbalsta nozaru ekspertu dalību standartizācijā, nodrošina nacionālo standartu izstrādi, Eiropas un starptautisko standartu adaptēšanu, kā arī standartu fonda uzturēšanu un informācijas izplatīšanu standartizācijas jomā.
 VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir lielākais Latvijas lielo vērtību - zemes un ēkas - pārvaldītājs. Mūsu darbības pamats ir saglabāts un vairots kultūrvēsturiskais mantojums droša infrastruktūra, vieda vide labākai valsts pārvaldei. Savukārt vīzija par uzņēmumu, kas būtu pasaules labās prakses iemiesotājs nekustamā īpašuma nozarē Latvijā, nostiprināja pārliecību, ka transformācijas rezultātā līdz 2022.gadam jāizveido uzņēmums, kas ir uzticams partneris valstij un klientiem. Savas darbības rezultātā uzņēmums spēj piedāvāt inovācijās balstītus risinājums modernai valsts pārvaldei un viedu vidi sabiedrībai - mūsu cilvēkiem.
 Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir mūsdienīga, starptautiski pazīstama un prestiža vienīgā daudznozaru tehniskā universitāte Latvijā. RTU mērķtiecīgi attīstās, lai kļūtu par trešās paaudzes tipa universitāti, kas nodrošina ne tikai augstas kvalitātes izglītību, bet arī izcilu pētniecību un inovāciju un tehnoloģiju pārnesi, tādējādi zinātnes sasniegumus iedzīvinot praksē. RTU iespējams apgūt daudzpusīgu izglītību augstajās tehnoloģijās un inženierzinātnēs, kā arī sociālajās un humanitārajās zinātnēs. RTU Ķīpsalā būvē studentu pilsētiņu, kas pēc būvniecības pabeigšanas kļūs par Baltijas reģionā modernāko inženierzinātņu studiju centru, koncentrējot visas RTU fakultātes, modernu laboratoriju korpusu, Zinātnisko bibliotēku un administratīvās ēkas. 

 

Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācija ir sabiedriska, nevalstiska organizācija, kura dibināta 2016. gada rudens sākumā. Asociācija apvieno sevī pieredzējušus profesionāļus būvniecības un tehnoloģiju nozarē, kas saprot būvniecības procesa grūtības un problēmas un spēj rast tām risinājumus. Biedrība strādā atbilstoši tās vērtībām un noteiktajiem mērķiem. Biedrības misija ir attīstīt būvniecības industriju, ieviešot un apmācot nozari pielietot jaunus digitalizācijas procesus un tehnoloģijas, tādā veidā uzlabojot darba un darbinieku efektivitāti, darba organizācijas struktūru un visu jomu kopumā.


 .