Digitālās būvniecības izglītības diena

2019.gada 24.oktobris

RTU Zinātniskā bibliotēka, Paula Valdena iela 5, Rīgā

Konferences programma

Moderatori: M. Arājs, M. Babris

   Organizatoru atklāšanas uzruna
                       09:30 – 10:00                                          Reģistrācija un rīta kafija
 10:00 – 10:20Ievadruna (Artūrs Zeps, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) attīstības prorektors un Kārlis Kostjukovs, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Civilo ēku būvniecības katedras vadītājs) 
 
 Valsts iestāžu un būvniecības nozares skatījums
Valsts iestādes un būvniecības nozares uzņēmumi dalīsies pieredzē un savos plānos attiecībā uz būvniecības digitalizācijas integrēšanu Latvijas izglītības iestāžu mācību procesā
 10:20 – 10:30Ievadruna (Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks)
 10:30 – 10:50

BIM speciālistu potenciāls nākotnes darba tirgū – VNĪ ieskats (Sigita Janvāre, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes loceklis)

Digitalizējot būvniecības procesu, BIM kompetence un zināšanas kļūst arvien aktuālākas. Prezentācijas laikā skaidrosim, kāds speciālistu pieprasījums ir gaidāms, tai skaitā:

  • VNĪ redzējums par BIM speciālistu iesaisti visā nekustamā īpašuma dzīves ciklā, no projekta uzsākšanas un ideju attīstības līdz pat apsaimniekošanas un uzturēšanas procesam;
  • Publisko pasūtītāju vajadzība pēc BIM speciālistiem;
  • BIM ietekme uz citām ar būvniecību un apsaimniekošanu saistītām profesijām.

 10:50 – 11:10Iespējas augstākās izglītības iestādēm un studentiem (Ēriks Vītols, SIA ''BIM Solutions" valdes priekšsēdētājs, praktizējošs BIM menedžeris un stratēģiskais konsultants digitālo tehnoloģiju ieviešanai uzņēmumā) 
Tehnoloģu attīstību laikmetā ir svarīgi sekot līdzi jaunumiem, kas spēj palīdzēt ikdienas problēmu risināšanā. Studiju laiks ir brīdis, kad vēl speciālists nav "ierauts" ikdienas rutīnā un spēj aprīkot sevi ar zināšanām, kuras praksē viņam dos priekšrocību pret citiem speciālistiem. Prezentācijas laikā tiks stāstīts par iespējām apzināt, apgūt un praksē izmantot jaunākās tehnoloģijas gan studiju procesa darbu veikšanā gan arī reālo projektu realizēšanā.

 11:10 – 11:30Industriju izmantotie digitālie rīki un to pielietošana studiju procesā (Kirils Pogodins, SIA "InfoEra Latvia" tehniskais direktors / BIM konsultants) 
Tehnoloģijas un digitālie risinājumi būvniecība nozarē pēdējo desmit gadu laikā ir attīstījušās strauji.  Lai šos risinājumus būtu iespēja pienācīgi izmantotu industrijā, ar tiem ir jāiepazīstina studenti. Šobrīd izglītības iestādēm un studentiem ir daudz iespējas digitālos risinājumus iepazīt un apgūt.
 
Pusdienas (11:30 – 12:10)
 
 Latvijas izglītības iestāžu pieredze ar BIM
Dažādas Latvijas izglītības iestādes dalās pieredzē ar BIM ieviešanu mācību procesā un nākotnes plāniem
 12:10 – 12:30

Rīgas Tehniskās universitātes piemērs par Būvniecības programmas digitalizāciju un tālākie soļi digitalizācijas ieviešanā (Kristaps Ritvars Ronis, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Civilo ēku būvniecības katedras lektors) 

RTU Būvniecības programmas studentiem ieviestas izmaiņas studiju priekšmetā “Arhitektūras projektēšanas pamatkurss”, integrējot tajā BIM apmācības. RTU dalīsies pieredzē ar jaunajām izmaiņām un turpmākajiem plāniem.

 12:30 – 12:50

Būvniecības informācijas digitalizācijas apmācības īstenošana un perspektīva LLU (Dr.sc.ing. Ulvis Skadiņš, Latvijas Lauksaimniecības universitātes asociētais profesors) 

LLU Būvniecības studiju programmā studējošie jau daudzus gadus apgūst prakstiskās iemaņas ar BIM saistīto projektēšanas programmu lietošanā. Šogad studentu iemaņas tiks papildinātas, iekļaujot digitalizācijas iespējas projektu pārvaldībā. Seminārā tiks līdzdalīts, kā tas praktiski tiek organizēts LLU, un minēti izaicinājumi, ar ko saskaras augstākās izglītības iestādes pilnvērtīgākai studentu sagatavošanai BIM jautājumos.

 12:50 – 13:10

Digitalizācijas attīstība arhitektūras virzienā - vai Latvijai ir svarīgi arhitekti ar izpratni par BIM? (Jānis Berķis, Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijas valdes priekšsēdētājs, biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" BIM kursa autors, uzņēmuma ITED un starptautisku BIM projektu vadītājs) 

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” bakalaura un maģistra programmās sagatavo Arhitektūras specialitātes studentus. Arhitektūras maģistriem tiek pasniegts priekšmets “BIM, Būvniecības informācijas modelēšana”, kas pirms 3 gadiem bija pirmais solis BIM integrācijā augstākajā izglītībā. RISEBA pastāstīs, vai un kāpēc ir svarīgi arhitekti ar zināšanām par BIM un kāda ir uzkrātā pieredze 3 gadu laikā. 

 13:10 – 13:30

Kāpēc Latvijā vajag koledžas līmeņa BIM speciālistus? (Normunds Grinbergs, Rīgas Celtniecības koledžas direktors, Latvijas Būvnieku asociācijas vadītājs, Būvniecības nozares ekspertu padomes (NEP) priekšsēdētājs) 

Rīgas Celtniecības koledžā izstrādāts jauns profesijas standarts "Arhitektūras tehnologs”Tas ir sākums BIM  prasmju un kompetenču ieviešanai augstākās izglītības profesiju standartos. 

 13:30 – 13:50Būvniecības digitalizācijas ieviešana pirmā līmeņa augstākajā izglītībā (Ērika Teirumnieka, Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmija)
1.līmeņa profesionālās augstākākās izglītības būvniecība satura papildināšana ar būvniecības didgitalizācijas procesa jautājumiem studiju kursos un prakses uzdevumos. Studējošo, docētāju un prakses vietu viedoklis un pieredze par digitalizācijas procesiem, ietekme uz būvdarbu un nodarbināto efektivitāti, procesa organizāciju un kvalitāti kopumā.
 
 Ārzemju izglītības iestāžu pieredze ar BIM
Ārzemju izglītības iestādes stāstīs, ko tās ir paveikušas, lai sekmētu kvalitatīvu BIM speciālistu sagatavošanu un turpmākie plāni
  Kafijas pauze (13:50 – 14:10)
 14:10 – 14:50BIM izglītības pieredze Lietuvā - būvniecības digitalizācija publiskajā sektorā (Vaidotas Šarka, Viļņas Gediminas Tehniskā universitāte), lekcija angļu valodā.
 14:50 – 15:30BIM studiju programmas ieviešana Tallinas Lietišķo zinātņu universitātē (Aivars Alt, Tallinas Lietišķo zinātņu universitāte (TTK) Būvniecības fakultātes dekāns), lekcija angļu valodā.
BIM studiju programmas ieviešanu TTK universitātē, ideju aizgūšana no Izraēlas tehnoloģiju institūta Technion. Igaunijas būvniecības industrijas prasības un BIM moduļa nākotnes attīstība.  
 15:30 - 16:30Paneļdiskusija (Inese Lūsēna-Ezera, Izglītības un zinātnes ministrija; Kristaps Ritvars Ronis, Rīgas Tehniskā universitāte;  Ēriks Vītols, SIA "BIM Solutions" valdes priekšsēdētājs;Aivars Alt, Tallinas Lietišķo zinātņu universitāte; Vaidotas Šarka, Viļņas Gediminas Tehniskā universitāte)
Paneļdiskusijas mērķis ir nodefinēt konkrētus uzdevumus, kas Latvijas būvniecības izglītības veidotājiem būtu jāīsteno tuvāko gadu laikā, lai sasniegtu valsts izvirzītos mērķus industrijā. Paneļdiskusijā piedalīsies ārzemju eksperti, valsts iestādes un izglītības iestādes pārstāvji, kā arī industrijas pārstāvji.

 .