Mērķis

Konference tiek organizēta ar mērķi iepazīstināt visus Latvijas būvindustrijas dalībniekus - arhitektus, projektētājus, būvniekus, nekustamā īpašuma attīstītājus, pašvaldības  - ar būvniecības digitalizācijas procesiem, lai nozares attīstību koordinēti virzītu valsts mērogā, veicinātu sadarbību starp  valsts un privāto sektoru un izveidotu vienotu digitalizācijas plaformu. Šāda mēroga pasākums par Latvijas digitālās pieredzes apmaiņu norisināsies pirmo reizi. 

Kas gaidāms?

Konferencē uzstāsies Latvijas valsts, nevalstisko organizāciju un privātā sektora pārstāvji, daloties pieredzē par ieguvumiem būvniecības procesā, izmantojot BIM gan publisko iepirkumu, gan ražošanas, projektēšanas un būvniecības procesos. Paredzēts, ka klātienē konferencē piedalīsies 300 dalībnieki. Dalība konferencē ir bezmaksas.


                                                                                    
                      
                                                                                            
                
                 
                                                          
 

                                                                           




 .